články a rozhovory:

 

 

Trendy ve financování podniků 2017 - rozhovor

Trendy ve financování podniků 2017 - program

 

 

Výzkum mezi vlastníky a manažery - rozhovor o přípravě 5. ročníku výzkumu

15.12.2013 David Kaprál

David Kaprál, šéf projektu výzkumu mezi vlastníky a manažery českých a slovenských firem, zaměřeného na očekávání firem a faktory jejich úspěšnosti, nám zodpověděl několik otázek.

Můžete nám říci pár slov o výzkumu?

V současné době připravujeme již pátý ročník výzkumu očekávání firem a faktorů jejich úspěšnosti.

Výzkum je složen ze dvou hlavních částí. První část je vlastně „barometr“ podnikatelského optimismu, kdy se dotazujeme na očekávání firem v oblasti hlavních makro i mikroekonomických ukazatelů. Druhá část nám odpovídá na otázky, co je metrika úspěchu jednotlivých firem, jaké faktory mají podle jejich zástupců vliv na úspešnost firem a kde firmy samy vidí rezervy ke zvýšení výkonnosti. Původně jsme hledali podobný výzkum v českých podmínkách, ale žádný obdobný jsme nenašli, tak jsme ho realizovali sami.

 

Správná strategie je klíčem k budoucímu úspěchu. Ale máme ji?

22. 9. 2012, Jiří Slezák

Strategie - výkonnost - zdroje...Vlastníci i manažeři firem chtějí vlastnit a řídit firmy, které jsou dlouhodobě ziskové a které mají před sebou zároveň perspektivu dalšího růstu a úspěchu. Tyto firmy by navíc měly být snadno a efektivně řiditelné. Co stojí mezi tímto chtěným stavem a realitou?
 ...Skutečným jmenovatelem, který stojí za naprostou většinou krizí strategií, však bývá absence pocitu “bolesti” na úrovni managementu a vlastníka.
...Přístup k řešení či neřešení existující nebo hrozící krize strategie může být zároveň rozhodnutím o životě či smrti. Ve hře jsou vždy velké finanční dopady. Řešení situace přitom existuje, a to i ve formě, kterou podniky potřebují a očekávají.

 

 

 

Enhanced Flowcharts jako cesta k snižování entropie

21. 2. 2012, Jiří Slezák, příspěvek na konferenci "Řízení firmy jako živého organismu"

EFC...S fungující diagnostikou je možné nasadit efektivní léčbu. Výsledkem všech zmiňovaných přístupů jsou lépe fungující “životní funkce” a zdravější firma s lepší perspektivou dlouhodobé úspěšnosti. Dobrý lékař musí ale správně rozhodovat o tom, jakou léčbu je vhodné nasadit v konkrétní situaci. Před obdobnou výzvou stojí i management firem. Jak si ale má s tímto problémem poradit, jaké nástroje má použít a kde začít?

...Pokud je vše uděláno řádně, s výstupem se ztotožní celá firma a organizace se přiblíží k žádoucímu stavu: Firmě, kde všichni vědí, co mají dělat, nikdo se nevymlouvá, a která se snadněji řídí.

 

 

Lidé by měli dělat to, na co mají

22. 9. 2011, rozhovor s profesorem Krempaským před vystoupením na akci Spolku absolventů MBA v Brně

 prof. Krempaský

...vždy jsem se zabýval především výsledky fyziky a jejich aplikací. Přitom jsem zjistil, že fyzika je schopná poskytnout netriviální výstupy i v jiných disciplínách, jako je třeba ekonomie nebo management. Pokusil jsem se tedy aplikovat principy uvažování známé ve fyzice na řešení problémů v oblasti ekonomie. Tzn., že když řešíme jakýkoli problém pro nějaký systém, tak se vždy ptáme, z jaké rovnice lze vycházet. Ve fyzice tyto rovnice již známe pro megasvět, makrosvět i mikrosvět, takže máme z čeho vycházet. Ale když zkoumáme systémy sociální, ekonomické nebo manažerské...

 

Krize vyčistí prostředí od entropie

17. 9. 2011, rozhovor s Andrejem Kopčajem nejen o semináři MANEX v Brně

 Andrej SAMBA...je typické pro současnou, já tomu říkám zbojnickou ekonomiku, že tato chce růst profitu na úkor růstu entropie. Doslova vyrabuju přítomnost a získám krátkodobě energii, ale zárověň poškodím svět. Toto znamená pouze krátkodobý efekt. Ale příroda se řídí metodou snižování entropie, protože základní charakteristikou života je udržovat nízkou entropii. Tím získává energii, ale zároveň zabezpečuje pokračování života, tedy dlouhodobý efekt. Zjednodušeně, programování přírody je „snižuj entropii“, programování ekonomiky je „získej energii“. A to je hlavní rozpor mezi firmou jako přírodním živým systémem a firmou jako technicko-ekonomickou organizací. Neznamená to, že jsme proti zisku. My chceme větší zisk, ale dlouhodobý, založený na tom, že na sobě pracujete...


Tajemství úspěchu je skryto v lidech a zvládnutí procesů

11. 3. 2011, výsledky výzkumu

...jako oblasti s největším potenciálem pro zvýšení výkonnosti firem vidí respondenti rozvoj lidských zdrojů (73%), optimální nastavení procesů (69%). Oproti tomu oblast investic (51%), inovací, výzkumu a vývoje (55%) jsou vnímány jako méně významné. Rovněž se zde ukázal rozdílný pohled managementu firem a jejich vlastníků na jednotlivé faktory...