Interní logika firmy a Enhanced Flowcharts

Motto: "... opravdu dobře řídit můžeš jen to, co opravdu dobře znáš ..."

 

Enhanced Flowcharts (EFC) je vlastní nástroj vyvinutý s cílem rozkrýt a srozumitelně vizualizovat jakkoliv složitou strukturu firmy a jejich procesů v jednom podrobném a přehledném schématu. Bezprostředně navazujícím krokem jsou opatření, vedoucí ke skokovému zvýšení angažovanosti pracovníků a ke zlepšení výkonnosti firmy nebo její konkrétní části.

 Výsledkem je firma:

 

Podrobné informace o metodice v příspěvku z konference Firma jako živý organismus.

 

příklady řešení:

 

Pro bližší informace nás kontaktujte.