Personální poradenství

Motto: "... lidé jsou základním kapitálem každé firmy ..."

 

Práce s lidským kapitálem patří mezi klíčové aktivity každé firmy. Je důležité jak optimální nastavení orgianizační struktury, rozdělení rolí, pravomocí a odpovědností, tak personální obsazení na všech úrovních i správná motivace a energetizace lidí. Jedině správným nastavením všech parametrů dosáhneme efektivního fungování firemního organismu.

Máme prokazatelné a opakované výsledky v projektech jak oblasti soukromých subjektů, tak státních či municipálních firem, tak v subjektech veřejné správy.

Našimi referencemi jsou např. personální audit v organizaci veřejné správy, personální a organizační audit ve firmě z oboru automotive, úspěšná změna managementu v průmyslové firmě, obsazení řady manažerských pozic (CEO, CFO, CSO).

 

produkty a řešení:

 

Pro bližší informace nás kontaktujte.