partneři:

Ing. David Kaprál, MBA - jednatel společnosti

Oblasti: strategické řízení, restrukturalizace firem, nákup, finance, akvizice a správa dceřiných společností, personální poradenství

Reference z odvětví: energetika, automotive, těžký průmysl, lehké strojírenství, obchod, potravinářský průmysl, služby

 
 

 

Ing. Jiří Křivánek

Oblasti: restranalýzy a optimalizace procesů, kvalita, IS/IT podpora procesů, měření výkonnosti procesů, motivační systémy

Reference z odvětví: veřejná správa, energetika, lehké strojírenství, doprava, banky, zdravotní pojišťovna

  

 

Ing. Karel Hrbek

Oblasti: restrukturalizace firem, výroba a logistika, řízení změn, optimalizace procesů a organizačních struktur, měření výkonnosti procesů, motivační systémy

Reference z odvětví: energetika, lehké strojírenství, veřejná správa, doprava, banky, farmaceutický průmysl

  

 

Ing. Jiří Slezák, MBA

Oblasti: příprava a realizace změn ve firmách, produktivita a výkonnost, nestandardní projekty, enhanced flowcharts

Reference z odvětví: těžký průmysl, lehký průmysl, bankovnictví, těžba surovin, nemovitosti

 

 

Kontatktní adresa:

REMACON, s. r. o.

Drobného 323/70, 602 00 Brno

 

 

podporujeme:

 

 SAMBA

 

 LORM