Výzkum - Očekávání firem a faktory jejich úspěšnosti 2015

30.6.2015

Právě jsme uvolnili výsledky dalšího, tentokrát už 6. ročníku výzkumu zaměřeného na očekávání firem a faktory firemní úspěšnosti. Letošní výzkum byl tradičně zaměřen na faktory úspěšnosti firem, současně byl doplněn o 2 nová témata a to Firemní strategie a názor na působení žen v managementu firem. Respondenty bylo 205 vlastníků a manažerů firem z ČR a SR. Věříme, že Vás výsledky opět zaujmou a budou pro Vás přínosem.

Výzkum 2015

 

Výsledky ke stažení zde.

 

Výzkum - Očekávání firem a faktory jejich úspěšnosti 2014

17.6.2014

Právě jsme uvolnili výsledky 5. ročníku výzkumu zaměřeného na očekávání firem a faktory firemní úspěšnosti. Výzkumu se letos zúčastnilo 323 vlastníků a manažerů firem z ČR a SR. Věříme, že výsledky pro Vás budou zajímavým zdrojem inspirace.

Výzkum 2014 - výstup ke stažení

Výsledky ke stažení zde.

 

2.4.2014

Aktuálně jsme spustili již 5. ročník výzkumu zaměřeného na očekávání firem a faktory firemní úspěšnosti. V rámci výzkumu oslovujeme majitele a manažery malých, středních i velkých firem působících v ČR a na Slovensku a loňského výzkumu se zúčastnilo 190 respondentů.

Aktivní účastníci se mohou opět těšit na výsledky výzkumu hledajícího odpovědi na otázky:

Těšíme se na jistě zajímavé výsledky letošního ročníku a věříme, že se výzkumu zúčastníte, vyplnění dotazníku Vám zabere cca 5 minut.

 

 Chci se zůčastnit výzkumu

 

Děkujeme předem za Vaši spolupráci a účast na výzkumu

                 David Kaprál

 

 

Výzkum mezi vlastníky a manažery - rozhovor o přípravě 5. ročníku výzkumu

15.12.2013

David Kaprál, šéf projektu výzkumu mezi vlastníky a manažery českých a slovenských firem, zaměřeného na očekávání firem a faktory jejich úspěšnosti, nám zodpověděl několik otázek.

Můžete nám říci pár slov o výzkumu?

V současné době připravujeme již pátý ročník výzkumu očekávání firem a faktorů jejich úspěšnosti.

Výzkum je složen ze dvou hlavních částí. První část je vlastně „barometr“ podnikatelského optimismu, kdy se dotazujeme na očekávání firem v oblasti hlavních makro i mikroekonomických ukazatelů. Druhá část nám odpovídá na otázky, co je metrika úspěchu jednotlivých firem, jaké faktory mají podle jejich zástupců vliv na úspešnost firem a kde firmy samy vidí rezervy ke zvýšení výkonnosti. Původně jsme hledali podobný výzkum v českých podmínkách, ale žádný obdobný jsme nenašli, tak jsme ho realizovali sami.

Kdo jsou respondenti?

Výzkum je primárně zaměřen na vlastníky a management firem. Vzorek respondentů je rozdělen poměrně symetricky a je tvořen z 1/3 vlastníky firem, 1/3 top managementem a 1/3 střední managementem a specialisty. Z hlediska firem se jedná o všechny velikosti firem, kdy mají zhruba stejný podíl malé, střední i velké firmy z ČR a Slovenska. Nejvýznamnější je segment průmyslu, mimo jiných je ve vzorku zastoupen i veřejný sektor.

V čem vidíte přínos výzkumu a jeho nejzajímavější zjištění?

Je to především v samotném hledání odpovědí na téma metriky úspěchu firem. Toto je záležitost, která se dotýká prakticky všech firem a dle našeho názoru je poněkud podceňovaná. Zajímalo nás především, jaké jsou metriky úspěchu českých firem nastavené jejich vlastníky, zda preferují spíše krátkodobé výsledky nebo dlouhodobější cíle. Dále nás zajímalo, zda a případně, ve kterých oblastech firmy cítí největší bolest z pohledu výkonnosti a budoucí úspěšnosti. Výsledky výzkumu dávají celkem slušné odpovědi na tyto otázky a inspirativním způsobem ukazují, co v současnosti české firmy trápí nejvíce.

Docela zajímavé je v téhle oblasti srovnat rozdílný pohled vlastníků firem a jejich managementu. Jedním ze zajímavých výstupů je vnímání oblasti strategického řízení, což je jedna z oblastí, která nás zajímá nejvíce. Zcela paradoxně je v oblasti strategického řízení největší potenciál pro zvýšení výkonnosti nejvíce vnímán ve skupině středního managementu, naopak nejméně u vlastníků. Naše zkušenosti pak hovoří, že právě zde je ukryt značný potenciál.

Dalším přínosem je ucelená časová řada dat. Od začátku se snažíme zachovávat kontinuitu dotazů, takže již budeme schopni začít sledovat i trendy.

Co nového chystáte v letošním ročníku výzkumu?

Stejně jako v minulých letech připravujeme výzkum v rámci SAMBA aktivit a chceme dále rozšiřovat bázi respondentů. Letos jsme se rozhodli pro výzkum hledat partnera, a to jak z oblasti akademické, kde cítíme prostor pro spolupráci při realizaci výzkumu a vyhodnocení výzkumu, tak partnera z oblasti komerční, který by mohl realizaci výzkumu podpořit finančně. Komerčnímu partnerovi nabízíme prostor v dotazníku, kterým by mohl oslovit velmi zajímavou skupinu respondentů, ať už formou otázky nebo komerčního sdělení.

 

Očekávání firem a faktory jejich úspěšnosti 2013

12.4.2013

Na počátku dubna 2013 jsme uvolnili ke zveřejnění výsledky 4. ročníku výzkumu Očekávání firem a faktorů firemní úspěšnosti, na kterém se podílelo 190 respondentů z řad majitelů a manažerů firem. Výzkum byl realizován ve spolupráci se SAMBA (Spolkem absolventů MBA), BIBS - vysokou školou a podnikatelskými kluby Business for Breakfast.

Výzkum přináší aktuální pohled byznysmenů na další vývoj makroekonomických a mikroekonomických ukazatelů, na oblasti s potenciálem zvýšení firemní výkonnosti, nejvýznamnější hrozby současnosti a na metriky hodnocení úspěšnosti podniků z pohledu vlastníků.

Výsledky jsou o to zajímavější, že v oblasti firemní úspěšnosti nabízejí i možnost zhodnocení trendů posledních tří let.

Věříme, že tyto výstupy jsou pro řadu firem a subjektů přínosné a zajímavé a stanou se jednou z inspirací na náročné cestě k dlouhodobé úspěšnosti jednotlivců i firem.

                   

 Výzkum 2013         

 

Výsledky za rok 2013 jsou dostupné na požádání na .